உருவாக்கம்

Credits

இயக்குநர்

DIRECTOR

பேராசிரியர் இரா. சந்திரசேகரன்

Prof. R. Chandrasekaran

பாடத்திட்டமும் பயிற்சி வடிவமைப்பும்

COURSE AND INSTRUCTIONAL DESIGN

பேராசிரியர் சு.இராசாராம்

Prof. S. Rajaram

பாடப்பொருள் உருவாக்கம்

CONTENT DEVELOPMENT

பேராசிரியர் அன்னி தாமசு

Prof. Annie Thomas

பேராசிரியர் சு.இராசாராம்

Prof. S. Rajaram

முனைவர் ந.தேவி

Dr. N. Devi

முனைவர் ப.கண்ணதாசன்

Dr. P. Kannadasan

இணையவடிவமைப்பு

WEB DEVELOPMENT

திரு சு. கார்த்திகேயன்

Mr. S. Karthikeyan

வல்லுநர்

SUBJECT EXPERTS

பேராசிரியர் சாம் மோகன்லால்

Prof. Sam Mohan Lal

பேராசிரியர் எஸ்.சுப்பிரமணியன்

Prof. S. Subramanian

முனைவர் ம.நயினார்

Dr. M. Nainar

பேராசிரியர் இல.குளோறியா சுந்தரமதி

Prof. L. Gloria Sundramathi

பேராசிரியர் கி.நாச்சிமுத்து

Prof. K. Nachimuthu

முனைவர் இந்திரா மானுவல்

Dr. Indra Manuel

முனைவர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்

Dr. Arimalam S. Padmanabhan

முனைவர் விமலா நடராஜன்

Dr. Vimala Nadarajan

தரவு உள்ளீட்டாளர்

DATA ENTRY OPERATORS

செல்வி ர.நளினா

Ms. R. Naleena

திருமதி வி.ஜே.சையத் அலி ஃபாத்திமா

Ms. V.J. Syed Ali Fathima

திட்ட ஆலோசனைக் குழு

PROJECT ADVISORY COMMITTEE

பேராசிரியர் ச.மோகன்

Prof. S. Mohan தலைவர் Chairman

பேராசிரியர் பி.பி.ராஜராஜேஸ்வரி

Prof. P.B. Raja Rajeswari உறுப்பினர் Member

பேராசிரியர் சு.இராஜாராம்

Prof. S. Rajaram உறுப்பினர் Member

பேராசிரியர் பி. சிவகுமார்

Prof. P. Sivakumar உறுப்பினர் Member

பேராசிரியர் ப.ரா.நக்கீரன்

Prof. P.R. Nakkeeran உறுப்பினர் Member

பேராசிரியர் வி.பி.தேவதத்தா

Prof. V. P. Devadatta உறுப்பினர் Member

பேராசிரியர் ச.சிவகாமி

Prof. S. Sivakami உறுப்பினர் Member

முனைவர் ச.பாலசுப்பிரமணியன்

Dr. S. Balasubramanian உறுப்பினர் Member

பேராசிரியர் அன்னி தாமசு

Prof. Annie Thomas ஒருங்கிணைப்பாளர் Coordinator

பேராசிரியர் க.இராமசாமி

Prof. K. Ramasamy கூட்ட அமைப்பாளர் Convenor
1