உருவாக்கம்

Credits

துணைத்தலைவர்

VICE CHAIRPERSON

முனைவர் தெ. ஞானசுந்தரம்

Dr. D. Gnanasundaram

இயக்குனர்

DIRECTOR

திரு. அ. பழனிவேல்

Shri A. Palanivel

பாடத்திட்டமும் பயிற்சி வடிவமைப்பும்

COURSE AND INSTRUCTIONAL DESIGN

பேராசிரியர் சு.இராசாராம்

Prof. S. Rajaram

பாடப்பொருள் உருவாக்கம்

CONTENT DEVELOPMENT

பேராசிரியர் அன்னி தாமசு

Prof. Annie Thomas

பேராசிரியர் சு.இராசாராம்

Prof. S. Rajaram

முனைவர் ந.தேவி

Dr. N. Devi

முனைவர் ப.கண்ணதாசன்

Dr. P. Kannadasan

இணையவடிவமைப்பு

WEB DEVELOPMENT

திரு சு. கார்த்திகேயன்

Mr. S. Karthikeyan

வல்லுநர்

SUBJECT EXPERTS

பேராசிரியர் சாம் மோகன்லால்

Prof. Sam Mohan Lal

பேராசிரியர் எஸ்.சுப்பிரமணியன்

Prof. S. Subramanian

முனைவர் ம.நயினார்

Dr. M. Nainar

பேராசிரியர் இல.குளோறியா சுந்தரமதி

Prof. L. Gloria Sundramathi

பேராசிரியர் கி.நாச்சிமுத்து

Prof. K. Nachimuthu

முனைவர் இந்திரா மானுவல்

Dr. Indra Manuel

முனைவர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்

Dr. Arimalam S. Padmanabhan

முனைவர் விமலா நடராஜன்

Dr. Vimala Nadarajan
1